index
BuiltWithNOF
Logo_final

Il-62 je dolnoplošník s dvěma motory po každé straně trupu v zadní ocasní části ve tvaru T.Trup je samonosné skořepinové celokovové konstrukce, většinou z hliníkových slitin s částmi z titanu a oceli.

Celek trupové části je sestaven z mnoha podcelků následovně spojených v jeden, méně namáhané části jsou z magnesiových slitin.Zony přístupu pro kontrolní prohlídky jsou lehce přístupné.

Přetlaková část trupu je konstruována pro maximální diferenční tlak 0,63kp/cm , přetlakovými částmi není prostor pod radarovým krytem, podvozkové gondoly a ocasní část trupu s nákladovým prostorem č.6., který je od přetlakové části oddělem dvěmi přetlakovými přepážkami.V přetlakové části můžeme najít kokpit, kabinu pro cestující, pět toalet, bufet, dvě šatny, servisní prostory (hydraulický úsek a radioúsek) a část nákladových prostorů o objemu 5100kg zavazadel a 12840kg nákladu, přibližně o objemu 49 krychlových metrů, v přední části je vyvažovací nádrž na vodu o objemu 3000l , která se obsluhuje z krytky za přední podvozkovou nohou.Pod stěnami bagáží jsou části hydraulického, klimatizačního a elektrického systému.Padací dveře v prostoru bufetu umožňují průchod do přední bagáže.

Přední a zadní nákladový prostor mají samostatné dveře, největší přední mají velikost 1,3m x 1,25 m.

Potah trupu je nanýtován na Z profilovém rámu.V přední části najdete povětrnostní radar pod laminátovým krytem, z celkem 18 oken pilotní kabiny jsou 4 vyhřívána elektricky (čelní).Dalších, cekem 90 eliptických oken cestujících (350 x 235 mm s mezerou 47 cm od sebe), tři okna bufetů , okna dveří a okna  v ocasní části trupu jsou z organického skla., okna v ocasní části slouží k případné  kontrole motorů a ocasní části za letu.

Na levé straně trupu před křídlem jsou dvoje vstupní dveře  otevírané dovnitř a zašoupávací směrem vpravo.

Na pravé straně je  nejdříve velký nouzový východ, který se ovšem používal i pro nakládání carga , servisní dveře , specielní cateringové dveře(na posledních IL-62M neinstalovány) a čtyři dveře nákladových prostorů.Nouzové východy, vždy dva na každé straně,  jsou instalovány nad křídlem .

Maximální zatížení kabiny cestujících je 200 kg/m čtvereční a nákladových prostor je 400 kg/m čtvereční.Letadlo je dvoukabinové.

Rozmístění sedaček a verze závisí na jednotlivých společnostech, sedačka lze jednoduše demontovat a udělat smíšenou verzi (cargo/pass.), ČSA používaly nejvíce verze 176 nebo 168 cestujících,po šesti v jedné řadě,  pro specielní akce, např převoz orchestru nebo nákupní zájezd du Istambulu létaly IL-62 s přední kabinou ve verzi cargo, kdy se demontovaly sedačky a instalovala speciální ochrana panelů interieru.

Palubní bufet je umístěn ve střední části poblíž zadních vstupních dveří  a je vybaven i ledničkou.Pitná voda se nakládá ve várnicích a každá toaleta má svůj rozvod užitkové vody.

Z důvodu velikosti a stability tří  nosníkové konstrukce vertikálního stabilizátoru je směrové kormidlo rozděleno na dvě části, pracující společně, pouze horní část se používá k trimování a pouze spodní část pracuje v nouzovém režimu

Dvou nosníkový horizontální stabilizátor o ploše 40 metrů čtverečních je připevněn k vertikálnímu stabilizátoru pomocí tří závěsů uložených v ložiskách. Stabilizátor lze v tomto uložení přestavovat pomocí elektromotorů, převodovky a šroubovice.Dvojité výškové kormidlo má dvě sekce a každá z nich je opatřena dvěmi trimovacími ploškami.Venkovní trimovací ploška je ovládána ručně a vnitřní automaticky. Anténa HF je integrovaná do kužele stabilizátoru a tvoří vlastní kužel stabilizátoru.

 

il66
Trupkk

Na snímku je vidět rozmístění dveří a nouzových východů.

Trup

Detail “zubu” na náběžné hraně křídla, které nemělo sloty ale pevnou náběžnou hranu,v místě změny profilu byl tento zub.

Seating

Aeroflot provozoval IL-62M na dálkových linkách ve třech třídách.

Truppp

Kanálem nad bagážovými dveřmi, bylo vedeno palivo z křídelních mádrží do motorů, učelem tohoto konstrukčního řešení bylo nevést palovové potrubí přetlakovou částí trupu z bezbečnostních důvodů.

IL-3

Vstup vzduchu do chladičů klimatizace v kořenech křídla. Horkým vzduchem  byly odmrazovány  náběžné hrany křídla, horizontálního i vertikálního stabolizátoru.

Cocpit Il62

Detail laminátového krytu radaru, vysouvacích reflektorů , zajímavostí byly stěrače, poháněné tlakovou hydraulickou kapalinou.

Směrovka

Detail směrového a výškového kormidla, mechanizmus přestavování stabilizátoru  byl elektrický.

il-62_ek
il-62_bk
Terrup

      Otvory  a kryty  v trupu

Kryty   pro  přístup k těmto dílům letadla a jeho  systémů,

resp.   součásti  povrchu trupu (pohled zespodu)

1    -    řízení  předního podvozku

2     -    reflektory

3    -    kryty  přední podvozkové Šachty

4     -    zámek vysunuté polohy  a zavěšení  předního  podvozku

5    -    anténa a bloky dopplerovského radiolokátoru  (DISS-013)

6     -    panel plnění vyvažovači  nádrže

-    panel plnění vody  pro  přední toalety  (kromě OK-GBH)

7     -    anténa MRP

8     -    anténa AEK-15  (na horním povrchu trupu)

9     -    přípojka pro  pozemní klimatizační agregát

10     -    úsek klimatizace

11     -    přípojka pozemního  zdroje pro spouštění motorů

stlačeným vzduchem

12     -    přípojka SPU

13     -    vysílače palivoměrů paliv, nádrže č.  6

14     -    kryty  šachet  hlavního  podvozku

15     -    vypouštění paliva na zemi

16     -    filtr odpadní nádrže toalet

17     -    přípojky  pozemního hydraulického agregátu

18     -    anténa VKV  radiostanice

19     -    dvířka přívodu vzduchu TA-6

20    -    radiovýstroj

21    -    dvířka prostoru TA-6

22     -    dveře  zavazadlového  prostoru č. 6   (označení ČSA) ■   23    -    ocasní opera

24     -    dveře zavazadlového prostoru č. 4  (označení ČSA)

25     -    vypouštění odpadních nádrži  toalet

26     -    panel  plnění vody  pro toalety:   - zadní

- střední + buffet

27     -    dveře  zavazadlového  prostoru č.  3  (označení ČSA)

28     -    zásuvky  pozemních zdrojů elektrické  energie

29    -    přípojka pro  plnění dusíku

30    -    montáž elektrických kabelů

31    -    dveře otvoru pro obsluhu podpalubní části buffetu

32     -    dveře  zavazadlového  prostoru č.  1  - 2  (označení ČSA)

33     -    panel plnění vody pro přední toalety  (OK-GBH)

obrázek00009

     Schéma oken

1     -    okno ve dvařích nouzového východu

2     -    stropní okna v  buffatu

3     -    okno vfc dvařich buffetu

4     -    průzory v přepážce č.  85  pro  kontrolu zavazadlového

prostoru 6. 6

5  -    průzory v dvířkách na přepáíce č. 87 - viz pozice 4

6  -     okna pro kontrolu ocasních ploch a motorových gondol

7  -    okna ve dveřích nouzových východů

8  -    okna ve vstupních dveřích

9  -    okna v kabinách cestujících 10     -    okna kabiny posádky

Poznámka: Pozice 3, 8 nejaou na let. OK-YBA, TBB, ZBC, ABD.

obrázek00010
CBNil62JS1_jpg_31400
Galley

Il-62/M neměl rozvod pitné vody, na čaj a kávu se vozila pitná voda společně s ostatním cateringem ve várnicích, které se zasunutím do pozice zapojily do elektrické sítě a přímo v nich se ohřívala voda. Bufet bys standartně vybaven i jednou ploténkou vařiče a lednicí.

pohled zespoda
[Home] [Historie] [Technické údaje a popis] [Kokpit] [Motory] [Podvozek] [Trup a konstrukce] [Křídlo a palivo] [Řízení] [Klimatizační a přetlakový systém] [Hydraulický systém] [Odmrazovací systém] [Elektrický systém] [Radio a elektrovybavení] [Údržba a servis] [Nouzové vybavení] [Příručky] [Odstavené] [Šrotování] [Provozovatelé a články] [Production list] [Havárie] [Seznam podkladů]