index
BuiltWithNOF
Logo_final

Třínosníková konstrukce centroplánu a dvounosníková konstrukce snímatelné části křídel.. Frézovaný potah je nýtován k vnitřní konstukci křídla, centroplán je  pevně spojen s trupem a nejze jej demontovat. Vnitřní žebra křídel zároveň oddělují i jednotlivé nádrže, další přepážky zabraňují přelévání paliva.

Náběžná hrana je sekvenčně vyhřívaná teplým vzduchem odebíraným od motorů a na její spodní straně jsou servisní otvory pro údržbu.

Takzvaný psí zub je na náběžné hraně každého křídla je nezaměnitelným znakem IL-62/M.Každé křidélko se sestává ze dvou sekcí a na odtokové hraně je dvoudílná,  jednoduchá vztlaková klapka. Vnější část každého křidélka má jednu plošku, vnitřní dvě ve střední části, jeda se používá k řízení a druhá k trimování. Na horní části každého křídla je  po čtyřech spojlerech, hydraulicky ovládaných .

Vzhledem k tomu, že motory jsou umístěny vzadu, je křídlo aerodynamicky čisté bez nutnosti instalace vortex plošek.(vířičů) na horní ploše křídla. Dobrá manévrovatelnost a další letové vlastnosti umožňují IL-62 létat v podmínkách turbulence 16-18 m/sec bez problémů.

Křídloaa

Vysunuté vztlakové klapky, každá má dvě pracovní šroubovice a vnější klapka navíc jednu kolejnic, po kkteré se vizík klapky pohybuje.

a_palivo

Palivo
Palivo je u IL-62 umístěno v obou křídlech , kde je celkem sedm nádrží, hlavní čtyři nádrže označené 1,2,3 a 4, každá pro jeden motor o obsahu po 18.250 litrech, dále nádrže číslo pět(levá a pravá na koncích křídla) a nádrž číslo 6 v centroplánu, u verze -M je v kýlu navíc zabudovaná nádrž č. 7 o objemu 5000kg.Z nádrží č.5,6 a 7  se, podle potřeby, přečerpává palivo do hlavních nádrží 1-4, ze kterých probíhá dodávka do jednotlivých motorů.

Plnění paliva do letadla je možno přípojkami na obou spodních stranách křídel, pomocí tlakového plnění je možno naplnit 100 000 litrů do letadla za přibližně 20 minut, tedy 5 000 litrů za minutu.
V případě nouze lze palivo pomocí nouzového vypouštění paliva vypustit přibližně za 40 minut (70 000 litrů) , pokud je v letounu zbytek paliva 2 500 litrů, vypouštění se automaticky zastaví.
 

křídlo

Detail dvou palivových čerpadal a odkalovacího ventilku. Na konci křídla odvzdušnění nádrží.

Kridlooo
obrázek00014
wing

Psí zub na náběžné hraně křídla.

Konec křídla s otvorem na vypouštění paliva a vyzařovači statické elektřiny.

winga
[Home] [Historie] [Technické údaje a popis] [Kokpit] [Motory] [Podvozek] [Trup a konstrukce] [Křídlo a palivo] [Řízení] [Klimatizační a přetlakový systém] [Hydraulický systém] [Odmrazovací systém] [Elektrický systém] [Radio a elektrovybavení] [Údržba a servis] [Nouzové vybavení] [Příručky] [Odstavené] [Šrotování] [Provozovatelé a články] [Production list] [Havárie] [Seznam podkladů]