index
BuiltWithNOF
Logo_final
Nepojmenovaný 6

Řez trupem, proudění vzduchu v kabině.

Klimatizační systém odebírá vzduch od vysokotlakého kompresoru všech čtyř motorů. Přibližně 8.000 kg vzduchu je tlačeno do kabiny každou hodinu, tedy přibližně třicetkrát se vymění vzduch každou hodinu. Studená větev klimatizace má 15 stupňů a průběžně regulovaná teplá větev může dodávat maximálně 80 stupňů teplý vzduch.

Průměrná teplota smíšeného vzduchu je 20 stupňů.Klimatizační systém se skládá ze dvou nezávislých klimatizačních jednotek , které jsou propojeny kružnicovou trubkou.Klimatizační systém zajišťuje správný přetlak, teplotu a dostatečnou dodávku vzduchu do kabin.

IL-62 má dále zásobu 3.450 litrů kyslíku ve čtyřech pevně zabudovaných a 25 přenosných kyslíkových lahvích.Tato zásoba je nutná pro náhlou dekompresi v kabině nebo při zdravotních potížích na palubě.

Až do výše 7000m je v kabině stejný tlak jako u hladiny moře, v hladině 42 649feet( 13 000m) je přetlak v kabině odpovídající nadmořské výšce 2100m.

[Home] [Historie] [Technické údaje a popis] [Kokpit] [Motory] [Podvozek] [Trup a konstrukce] [Křídlo a palivo] [Řízení] [Klimatizační a přetlakový systém] [Hydraulický systém] [Odmrazovací systém] [Elektrický systém] [Radio a elektrovybavení] [Údržba a servis] [Nouzové vybavení] [Příručky] [Odstavené] [Šrotování] [Provozovatelé a články] [Production list] [Havárie] [Seznam podkladů]