index
BuiltWithNOF
Logo_final
Podv

Pohled na obě hlavní podvozkové nohy.

Pro dopravní letadlo typická tříbodová konstrukce s dvěmi hlavními podvozkovými nohami, každá o čtyřech kolech na tandémovém podvozku s diskovými brzdami, příďová noha s párem dvou kol, které je možno natáčet řízením.
Hlavní brzdný hydraulický systém je zálohovám nouzovým brzdným systémem napájeným z dvou vysokotlakových dusíkových lahví.Zasouvání a vysouvání podvozku je zajištěno hydraulicky, nezávisle na sobě, podvozek je plně zatahovací do trupu , tj,všechny části podvozku jsou překryty krovkami podvozku.Hlavní podvozkové nohy se zasouvají směrem k sobě do trupu a příďová noha směrem dopředu do trupu.Nouzové vysunutí probíhá pomocí ocelového lana vedeného z kabiny posádky k zámkům každé podvozkové nohy, po nouzovém odjištění zámků nohy a krovek dojde k samotížnému vysunutí všech podvozkových noh a jejich zajištění ve vysunuté poloze , u hlavních podvozkových nohou vlastní vahou a u přední také s pomocí náporového vzduchu.Pro vysunutí je potřebná doba 14 vteřin a pro zasunutí 23 vteřin.
Každá z noh je opatřena tlumičem s náplní hydraulické kapaliny a dusíku.
Nebržděná přední noha je řízená do stran (na každou 55 stupňů) a umožňuje pojíždění letadla na zemi. Za účelem přetahování letadla lze řízení přední nohy  nohu rozpojit a úhel otáčení ještě zvětšit.Rozvor mezi příďovým podvozkem a hlavním podvozkem je 24,5 metrů a přibližný poloměr otáčení je 50 metrů.
Pokud je letadlo nenaloženo, došly by k rozvážení a pádu na záď, z tohoto důvodu je v ocasní části instalováno ocasní opora, která se vysouvá pomocí elektromotorů, nebo nouzově klikou, která je umístěna v prostoru zadní šatny.
 

Podvozek

Levá hlavní podvozková noha.

Podvozz

Pohled na levý vozík hlavního podvozku, jsou vidět stabilizační tlumiče, které zajišťují správnou polohu vozíku vůči noze,části brzdoových souprav, hadice a ne vlastní podvozkové noze vpravo je závěs zámku nohy.

Kola se sjížděja až na takzvané třetí plátno, tedy pokud bylo vidět, kolu se měnilo, používaly se i protektory.

Na pracovní chromované části tlumiče je vidět pracovní dráha.

Ve spodní části je vidět zařízení sloužící k uzemnění letadla.

Gondolaa

Pohled na vzpěru hlavního podvozku.

Gondola

Aktuátor vysunutí a zasunutí hlavního podvozku.

Podvozekll1

Natočení přední podvozkové nohy při pojíždění, ovládadá se volantem na beranech u kapitána.

podvozek př

Aktuátory natáčení přední nohy a detail konstrukce.

Ocasní opora

Zadní opora  se vysouvala po příjezdu na stojánku a zústávala vytažená až do odletu,   k zasouvání docházelo až po nahození jednoho či dvou motorů.

Opopra

Středící mechanizmus zajišťoval vystředění při zasouvání jen do určitého úhlu natočení opory, pokud by úhel byl příliš velký, došlo k poškození trupu, konkrétně potrubí odběru vzduchu vedeným vně trupu dole.

Podvozekdfdfdfd

   Schéma přistávacího  zařízení

1    -    přední podvozek

2     -    hydraulický pracovní válec vysouváni - zasouvání

podvozkové nohy

3     -    zámek sesunuté polohy podvozkové nohy

4     -    hydraulický pracovní válec předních krytů

5     -    přední podvozková šachta

6     -    mechanismus ovládáni  zámků předních krytů

7     -    přední  (velké)  kryty

8     -    řízení  (natáčení) předního podvozku

9     -    kola

10    -    tlumič

11    -    zadní  (malé)  kryty

12    -    zámek vysunuté polohy podvozkové nohy

13    -    vedení nouzového odemykáni zámků  (pro nouzové

vysouvání podvozku)

14  -    hlavní podvozek

15  -     Šachta pravé hlavní podvozkové nohy

16  -     zámek zasunuté polohy podvozkové nohy

17  -    hydraulický pracovní válec vysouváni - zasouvání

podvozkové nohy

18  -    hydraulické pracovní válce velkých krytů

19  -    velký kryt

20  -     zámek velkého krytu

21  -    mechanismus ovládání zámků velkých krytů

22  -    vozík s koly

23    -    stabilizační tlumiče vozíku

24    -    malý kryt

2?    -    zámek zlamovacl vzpěry  (vysunuté polohy podvozkové

26     -    tlumič

27     -    zlamovacl vzpěra

28     -    hydraulický pracovní válec

29     -    šachta levé hlavní podvozkové nohy

30    -    ocasní opěra

31    -    kola

32    -    tlumič

33    -    přepážka č. 85  (trupu)

34    -    pohybový šroub

35     -    alektromechanismua ovládáni ocasní opery

36     -    rukojeti ručního náhonu%%%%

obrázek00015

Hlavní podvozek (pravá noha)

1    -    hydraulický pracovní válec nohy podvozku

2    -    čep válce tlumiče  (zadní závés podvozku)

3     -    válec tlumiče

4     -    zlamovací vzpěra

5     -    zámek zlamovací vzpěry  (vysunuté  polohy)

6     -    hydraulický pracovní váleček zámku vysunuté polohy

7     -    hydraulicky pracovní válec zlamovací vzpěry

8     -    zámek zasunuté  polohy

9     -    hydraulický  pracovní váleček zámku zasunuté  polohy

10    -    zajišíovacl kolík  ("špendlík") v zámku zasunuté  polor-

11    -    čep připojení táhla ovládání malého krytu podvozkové

šachty

12  -    ukazatel stlačeni tlumiče

13  -    třmen pro zamknutí podvozkové nohy do zámku zasunuté

polohy

14  -     hydraulické potrubí vedoucí po zlamovací vzpěře 1?     -     stabilizační tlumiče

16  -    osa zadních kol

17  -    koncový vypínač blokování zasunuti podvozku na zemi

18  -     zadní brzdové táhlo

19  -    píatnlce tlumiče

20  -     závěsné kování zadních brzdových táhel

21  -    vahadlo vozíku

22  -    doraz naklápěnl vozíku

23  -     zajišíovacl podložka matice kola

24  -    matice kola

25  -    ose předních kol

26  -    příruby a brzdovými pákami

27  -    přední brzdová táhla

28  -    hydraulické potrubí

29  -    díly nůiek

30    -   přední vspířa

31    -    směr letu

32     -    táhlo vysílače ukazatele  polohy podvozku

33     -    traverza

0038727
[Home] [Historie] [Technické údaje a popis] [Kokpit] [Motory] [Podvozek] [Trup a konstrukce] [Křídlo a palivo] [Řízení] [Klimatizační a přetlakový systém] [Hydraulický systém] [Odmrazovací systém] [Elektrický systém] [Radio a elektrovybavení] [Údržba a servis] [Nouzové vybavení] [Příručky] [Odstavené] [Šrotování] [Provozovatelé a články] [Production list] [Havárie] [Seznam podkladů]