index
BuiltWithNOF
Logo_final
    • M A R S-B M
    • magnetofon je určen k zápisu informací a kabiny posádky po síti vnitrní a vnější

-zápis přes mikrofony v  kabině posádky

-zápis impulsní informace času synchronně k zápisu řeči z zapisovače MSRP-64

KOMPLETACE

 -blok 70A-10M      aparatura zápisu

 -blok 70A-20M       elektronika

-blok USM mikrofonní zesilovač

-3 mikrofony MM-5

-kontrolní zástrčka

-vypínač VG-15K „MARS/VYP“

-žárovka MARS-KONTROLA

-pojistka IP-5

UMÍSTĚNÍ

 I tech. úsek

I tech. úsek vlevo

u II. pilota na pravá straně

I a II. pilot + pal. inženýr

u II. pilota na pravé straně

horní el. štítek pilotů

tablo MSRP-64

I tech. úsek pod el. panelem

Magnetofon se automaticky uvede do činnosti v případě, že aparatura nabyla před startem zapnuta.Toto zajišťuje koncový spínač umístěný v gondole (pravá podvozková), který připíná k aparatuře napětí bort. sítě +27V přes relé po zasunutí podvozku(po odlepení letadla od startovací dráhy).

Technická data

 -napájení standart +27V -2,7V, jinak pracuje v rozsahu 18-31V a nevysadí ještě při 107

-zabezpečuje zápis při:      stálém přetížení 43

    • vibracích 50
    • vypnutí napětí po dobu 1sec.
    • nárazová přetížení 12G (20-50 ssec.) vlhkosti vzduchu 98%/35°C
 • teplotě -50 +60°C
  -uchování zápisu: 60 dní při teplotě +70 -60°C a vlhkosti vzduchu 98%
    • 36 hod. v mořská vodě
    • 15 minut při teplotě 1000OC
    • 5 minut v benzínu, petraku, hydraulice
    • 1000 kg - zátěž     200G - náraz
MARS 2
      • -3-
 • -systém zabezpečuje zápis na čtyřech nezávislých kanálech, první tři kanály jsou pro zápis řeči(300-3400Hz),čtvrtý kanál-informace času z MSRP-64;maximální doba zápisu je 30 minut,pak se informace maže a opět nahrává

-koeficient nalineárního zkreslení na prvním až třetím kanálu je 10%

-z magnetofonu je možno nahrávat na jiný magnetofon;je možno poslechu zápisu na speciální blok 70A-50

-rozdělení Isanálů;                  1 kanál - zápis všech informací přes sluchátka I pilota

   • 2 kanál - zápis všech informací přes sluchátka II pilota
   • 3 kanál - zápis všech informací přes hlukové mikrofony v kabině
 • 4 kanál - zápis času z MSRP-64 -délka pásku je 72m + 1m

-hovorový zápis ze zapisuje s vf. předmagnetizací; časový impulsový zápis je nahráván bez předmagnetizace

 -v systému je 8 magnetofonových hlav MG-2

2 čtyřstopé mazací hlavy -mazací frekvence  30kHz

 • ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ 70A-50
 • /slouží k předletové prověrce aparatury MARS/

1) připojit 70A-50 ke kontrolní zástrčce u II. pilota v pravo

2) připojit sluchátka TA-56M

3) zapnout vypínač SEŤ ( přepínač REVERS a VOSPR v poloze OTKL )

4) rozsvítí se kontrolka ISPR

5) provést zápis ze všech sluchátek a mikrofonů v kabině posádky

6) po provedení zápisu vypnout vypínač SĚŤ a zapnout vypínače REVERS a VOSPR

7) zapnout vypínače SĚT-zápis se vrací

8) po vrácení zápisu vypnout SEŤ a REVERS

9) SĚŤ opět zapnout a provést poslechem nahrávky – kontrola                                                            

MARS 4

[MARS BM]